MIKKI MANN

MIKKI MANN

by Anat Meshulam

fe. DECODING METAL DNA

עיצוב | אסתטיקה | חומר.
מעבדת מחקר, מגרש משחקים וסטודיו לעיצוב במתכת.

 

Capitoline Wolf in the Mirror

 
פסל הזאבה הקפיטולינית, סמל העיר רומא, הוא פסל ברונזה המתאר בין השאר את עריצות השילטון. רומוס ורמולוס, שני עוללים, שליטיה העתידיים של רומא, הושלכו לנהר כדי למנוע את עלייתם לכס המלוכה. הם נאספו על ידי זאבה שהניקה וגידלה אותם.

היצירה הזאבה הקפיטולינית במראה היא סמל לעריצות האדם את האדם, מה גובה מאיתנו הפוליטיקה, מהי הזהות האמיתית של השלטון, וזו המשוקפת באמצעי התקשורת.

Leave a comment